Tin tức
Tin tức
TitleVề việc xin cấp visa v.v. và đi Nhật Bản (Biện pháp từng bước hướng tới việc tái mở cửa đi lại quốc tế)2020-10-02 16:23:10
Writer Level 10
 Căn cứ vào Biện pháp từng bước hướng tới việc tái mở cửa đi lại quốc tế , chúng tôi sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xin cấp mới visa v.v. theo như dưới đây kể từ 01/10/2020.
 Trong trường hợp người có nguyện vọng sử dụng “Residence Track” của biện pháp này nhập cảnh mới hoặc tái nhập cảnh Nhật Bản thì đề nghị xin cấp mới thị thực (Visa) hoặc Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc như mục I dưới đây.

Xin cấp mới visa​

Hồ sơ cần thiết

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona22072020.html