Tin tức
Tin tức
TitleThông báo kéo dài thời gian học online2021-02-03 09:08:22
Writer Level 10

Cùng với việc kéo dài tuyên bố tình trạng khẩn cấp, thời gian học online cũng sẽ được tiếp tục từ tuần thứ 2 của tháng 2.

 

Ngày đến trường:

     10/2 (thứ 4), 12/2 (thứ 6), 16/2 (thứ 3), 18/2 (thứ 5), 22/2 (thứ 2), 24/2 (thứ 4), 26/2 (thứ 6)

  ・Buổi sáng: 8:4012:00    Buổi chiều: 12:4016:00

 

Học online (học qua Zoom)

      8/2 (thứ 2) 9/2 (th3), 15/2 (thứ 2), 17/2 (thứ 4), 19/2 (thứ 6), 25/2 (thứ 5)

  ・Buổi sáng: 9:0011:35    Buổi chiều: 13:0015:35

 

Học online cũng như học thông thường phải tuyệt đối tuân thủ thời gian làm thêm không vượt quá 28 tiếng/ tuần.